Õiguse valdkonnad

Stella Einla Õigusbüroo

Juriidilised teenused

Me töötame meie klientide heaks

Esmasele konsultatsioonile registreerimiseks võtke meiega ühendust telefonil
+372 53 047 060
Konsultatsiooni hind – 150 EUR

Osutame õigusteenuseid järgmistes valdkondades:

Kriminaalõigus

§ Kuriteod ja väärteod.
§ Esindamine kohtus ja kohtueelses menetluses.
§ Konsultatsioonid kriminaal- ja kriminaalmenetluslikku seadusandlust puudutavates küsimustes.
§ Osalemine ülekuulamisel jm.

Tööõigus

Pankrotiõigus

§ Füüsilise ja juriidilise isiku pankrotimenetluse läbiviimine.
§ Võlausaldajate ees kohutustest vabastamine.
§ Pankrotimenetlusega seotud muud küsimused.

IT-õigus

§ IT-kuriteod.
§ E-kaubandus.
§ Isikuandmete kaitse Internetis.
§ Internetis osutatavate teenuste lepingute analüüsimine ja koostamine.
§ Klientide esindamine kohtuväliselt ja kohtus.

Äriõigus

§ Äriühingute asutamine ja likvideerimine.
§ Äriühingute esindamisega seotud küsimused.
§ Finantseerimise ja partnerluse lepingute koostamine ja analüüsimine.
§ Konsulteerimine ettevõtte juhtimise õiguslikes küsimustes jm.

Intellektuaalse omandi õigus

§ Konsulteerimine intellektuaalse omandi objektide loomise, omandamise ja kasutamise küsimustes.
§ Lepingute koostamine.
§ Konsultatsioonid ärisaladuse kaitse valdkonnas.
§ Intellektuaalse omandi subjektide õiguste kaitse õiguste rikkumisel, ebaausa konkurentsi ja reklaami puhul jne.
§ Kliendi esindamine era- ja ametiasutustes ning kohtus.

Kirjutage meile!

Имя
Фамилия
Email
Сообщение
Форма успешно отправлена!
Произошла какая-то ошибка при отправке формы. Пожалуйста, проверьте все поля формы снова.

Õiguse Valdkonnad:

Scroll to Top